Dịch vụ

Telemarketing

Ngày nay, telemarketing đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng, và tạo ra doanh thu. Thấu hiểu điều này, chúng tôi đã thiết kế một dịch vụ telemarketing …

Xem thêm

Dịch vụ đào tạo

Dù với khối doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, đào tạo dịch vụ khách hàng luôn là một mảng quan trọng. Tương tác giữa nhân viên và khách hàng không chỉ tác động tới lòng trung thành của khách …

Xem thêm

Quản lý lương thưởng

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thu hút, phát triển và giữ chân người tài là lý do mà khách hàng …

Xem thêm

Cho thuê nhân sự

Hình thức cho thuê nhân sự là việc cung cấp nhân sự cho đội ngũ vận hành của khách hàng. Trong hệ thống này, nhân sự vẫn sẽ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của họ tại nơi làm việc …

Xem thêm
logo