Chuyên viên C&B

(*) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Thực hiện hồ sơ các chế độ cho NLĐ. Soan, theo dõi, lưu trữ HĐLĐ: – Theo dõi HĐLĐ các dự án...
Xem tiếp

Teamlead C&B

(*) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Phân công, quản lý và chịu trách nhiệm về các công việc của nhân viên C&B nội bộ thực hiện. – Kiểm...
Xem tiếp