Với mong muốn hỗ trợ Khách hàng hàng trút bỏ gánh nặng hành chính và tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi và phát triển vững mạnh, dịch vụ quản lý tiền lương (Payroll Service) của Mắt Bão BPO hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tính toán tiền lương, quản lý nhân sự, giúp giải quyết tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị tiền lương.

Chúng tôi cung cấp

  • Tính toán tiền lương và chi trả thu nhập
  • Khai báo và thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay doanh nghiệp
  • Thực hiện quyết toán thuế và các báo cáo nhân sự định kỳ, quản lý nghỉ phép
  • Lưu trữ và đảm bảo thông tin an toàn, bảo mật
  • Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng khác

Khách hàng tiêu biểu

ACECOOK Mirae Asset Shinhan Finance
Taiso Intertek

Nếu Quý Doanh Nghiệp quan tâm tới dịch vụ trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Email: info@matbaobpo.com
Hotline Call-center: 1900 7051
Hotline dành cho Kinh doanh: 028 7301 9988