• 04/2014

  Thành lập Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

 • 05/2015

  Thành lập chi nhánh Hà Nội

 • 06/2019

  Tiến hành M&A với Samkoo INC Hàn Quốc

 • 10/2019

  Mở văn phòng đại diện Hải Phòng

 • 03/2021

  Mở văn phòng đại diện Bình Phước

 • 06/2022

  Mở văn phòng đại diện Bắc Ninh