Dịch vụ thuê ngoài nhân sự là hình thức chuyển giao việc thực hiện một phần chức năng sản xuất kinh doanh nào đó, bao gồm cả tài sản vật chất và nhân lực cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó giúp khách hàng có thể tập trung vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp hơn.

Chúng tôi cung cấp

  • Công nhân sản xuất nhà máy
  • Nhân sự văn phòng
  • Nhân sự kho vận, xử lý hàng hoá
  • Nhân viên giao hàng
  • Lao động thời vụ/Lao động phổ thông

Khi sử dụng dịch vụ của Mắt Bão BPO

  • Cung cấp nhân sự linh hoạt theo thời gian yêu cầu dịch vụ
  • Quản lý hiệu quả dịch vụ bằng việc chủ động trong công tác tuyển dụng, đào tạo, thay thế
  • Phân bổ nhân sự phù hợp theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng
  • Cung cấp nguồn nhân sự nhanh chóng trong thời gian gấp rút
  • Tích cực xử lý các phát sinh liên quan đến Luật lao động thông qua đội ngũ Pháp lý

Khách hàng tiêu biểu

Samsung LG Display Best express
Thuốc sỉ TP Bank

Nếu Quý Doanh Nghiệp quan tâm tới dịch vụ trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: info@matbaobpo.com
Hotline Call-center: 1900 7051
Hotline dành cho Kinh doanh: 028 7301 9988