Chuyên viên C&B

(*) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Thực hiện hồ sơ các chế độ cho NLĐ. Soan, theo dõi, lưu trữ HĐLĐ: – Theo dõi HĐLĐ các dự án...
Xem tiếp
ưu điểm khi thuê lao động thời vụ

Customer service (PAFCO)

(*) JOB DESCRIPTION: – Call Center Inbound + Chat via social media channels – Agents work at MBB Office and support US customers – Support customers to buy/handle...
Xem tiếp