Chuyên viên C&B

(*) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Thực hiện hồ sơ các chế độ cho NLĐ. Soan, theo dõi, lưu trữ HĐLĐ: – Theo dõi HĐLĐ các dự án...
Xem tiếp